770 oversigt mod syd set fra NØ
.
769 oversigt mod nord set fra SV
.
Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2008121a
Sted- og lokalitetsnummer
130110-121
Anlæg
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordlige del af voldanlægget ved Rosborg sø er bevaret i en længde af ca. 650 m, og strækker sig med enkelte afbrydelser fra den gamle søbrink ved den nu udtørrede Rosborg sø i en bue mod vest og sydvest. Anlægget består af en vold med foranliggende tør grav, udenfor hvilken der flere steder er spor af en lav ydervold. Volden er ca 4-5 m bred og hæver sig ca 1-1,5 m over bunden i den foranliggende grav, der er ca. 2-3 m bred, medens ydervolden når en højde af 30-90 cm over gravens bund. Voldan- lægget er græs- og lyngklædt med spredt bevoksning af buske og træer. Voldanlæggets form og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den fredede nordlige del af voldanlægget er beliggende dels på matr.nr.1a af Rosgårde, dels på matr.nr.2a og 3 af samme ejerlav.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links