Teksten under relieffet af Paludan-Müller hylder hans indsats, hvor han faldt »efter tre timers kamp – ene mod tysk overmagt«.
.

Svend Bartholin Paludan-Müller (1885‑ 1944) faldt den 26. maj 1944 efter tre timers kamp mod tyskerne. Paludan-Müller blev i 1934 oberst og chef for grænsegendarmeriet. Han involverede sig i modstandsarbejdet under Besættelsen. Gestapo bankede på hans dør kl. 5.30 d. 26. maj, men det lykkedes ham at barrikadere døren og bringe hustruen, datteren og en husassistent ned i kælderen. Provst C. Hvidt fik tilladelse til at bringe kvinderne i sikkerhed og velsignede obersten, som ikke ville overgive sig. Tyskerne angreb huset med bl.a. håndgranater og brandbomber, og Paludan-Müller dræbte fem tyskere. Mindemuren udført af Johan Galster blev indviet i maj 1946, hvor Paludan-Müllers hus stod. Hvert år d. 4. maj er der en mindehøjtidelighed her.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Sønderborg Kommune

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker