Mindeparken i Herning, der blev indviet i 1951, blev udformet af havearkitekt Georg Boye med hækomkransede temahaver og en flad græsslette. Centralt i anlægget står Ejgil Vedels Besættelsestidsmonument i granit.
.

Mindeparken, udformet 1947‑51 af havearkitekt Georg Boye, udgøres af to dele med forskellig karakter, delvis betinget af arealets krumme form. Nærmest Fredens Kirke ligger den egentlige mindepark. I en frodig egelund med undervækst af bregner er en hippodromformet lysning, hvor terrænet i siderne er trukket op til brede jordvolde, hvis krone er bevokset med hasselhegn. Ejgil Vedels Besættelsestidsmonument er placeret i aksen ud for en lille plads med murpiller og løvtag og med vægge af hvidkalket mønstermurvæk. Parkens anden del er en stor græsslette med sekskantede, hækindhegnede særhaver, fx azaleahave, højsommerhave og astershave. I årene 1990‑95 blev den renoveret af Agnete Muusfeldt og Gunver Vestergaard.

Videre læsning

Læs mere om Hernings parker og anlæg

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur