Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311245
Sted- og lokalitetsnummer
230208-120
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Trekantet sprængsten af granit, 125 cm bred, 89 cm høj og 40-30 cm dyb; bredest ved basis. Stenen støttes af en stor sten, der er 40 cm bred, 80 cm høj og 30 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Ligger på firkantet stenlægning af chaussésten, 1,4 x 1,4 m stor. Indskrift: Sort skrift, versaler HER FALDT KOMMANDERSERGENT S.C. EISTRUP VED 4. BATTERI 18.4. 1864 REJST AF ELEVSKOLENS MINDE. Beliggenhed: Ved Sønderborg Kasernes bagudgang, ovenfor værksted, ved boldbane, i et lille anlæg indrammet af Rosa Ragusa. *** Historik *** Stenen blev rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. september 1924. "Elevskolens Minde" har bekostet stenen. Her var i 1864 bygget et placement for feltkanoner, som den 18. april var besat af 4. Batteri, der, efterhånden som stormen på Dybbølstillingen skred frem, kom i kamp med de fjendtlige batterier, der kørte op i terrænet øst for skanserne. Da fjendtligt fodfolk nærmede sig Alssund, blev forholdene farlige, og Eistrup var netop - sammen med en delingsfører - i færd med at trække en kanon tilbage fra ildlinien, da han blev ramt i underlivet af en geværkugle. Han døde i København den 21. april.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links