Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311131
Sted- og lokalitetsnummer
230302-205
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Kantstillet stor granitsten, sat ovenpå 4 mindre bæresten. Stenen er 160 cm høj, 140 cm bred og 76 cm dyb. Der er inskription på såvel for- som bagside. Forsiden vender mod NØ (ind mod skansen). Bærestenene, der er lagt i korsform, er ca. 50 cm høje og meterlange. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT DEN 18. APRIL 1864 SVENSK FRIVILLIG SERGENT VED 6. FÆSTNINGSKOMPAGNI LARS AUGUST LUNDSTRØM HAN GAV SIT LIV FOR DANMARK Bagsiden: REJST AF DE DANSKE FÆSTNINGSARTILLERI FORENINGER 1925. Beliggenhed: Monumentet står på den vestlige del af Skanse IX (fr.nr. 4311:18), delvist under et træ. Skansen græsses af køer.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderDansk mindesten fra 1864.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links