Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311111
Sted- og lokalitetsnummer
230302-183
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Liggende sten af granit, facaden er ca. 50 cm høj og ca. 65 cm bred. Højden over markoverfladen er ca. 22 cm. Indskrift: Sort skrift, versaler. OMBORD I PANSERBATTERIET ROLF KRAKE FALDT LØJTN. W.B. JESPERSEN DEN 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen ligger i Skanse I (fr.nr. 4311:11) tæt ved strandskrænten.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderDansk mindesten fra 1864, rædersten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links