Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431127
Sted- og lokalitetsnummer
230302-264
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Sten af rød granit, nærmest rektangulær, 65 cm høj, 60 cm bred og 35 cm bred. Stenen står på en betonplade og er klodset op. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med 4311:26, Raben nr. 7. i et afrundet anlæg med buske, 8 m langt og 4 m bredt. Ved siden af står en flagmast. Indskrift: Sort skrift, versaler: HER FALDT PRLT. E.V. SCHAU VED 16. REGT. D. 18.4. 1864 Beliggenhed: Stenen står på tidligere Novopans grund, helt nede ved havsskrænten, ud for den tidligere kontorbygning. *** Historik *** Efter Raben står stenen "faa Meter syd for Grav Nr. 7." Stenen er rejst den 22. juni 1925 af "Kommitten til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige". Emil Victor Schau, født 1831 i Odense, hvor faderen var oberst. Som chef for 16. Regiments 8. Kompagni rykkede han 1864 i felten. Den 18. april stod regimentet på yderste højre fløj. Efter at venstre fløj var trængt tilbage, måtte 16. Regiments 2. Bataillon, til hvilken 8. Kompagni hørte, tiltræde retræten langs stranden af Als Sund til Brohovedet. De fremtrængende prøjsiske tropper vanskeliggjorte tilbagegangen. Her faldt Schau, ramt af to kugler. Hans lig førtes til København, hvor begravelsen fandt sted på Garnisons Kirkegård den 28. april.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links