Stenen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431184
Sted- og lokalitetsnummer
230302-313
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Kantstillet granitsten, stribet. Højde 80 cm, bredde 60 cm, dyb 30 cm. Indskrift: Sort skrift, versaler. SEKLT. E.J.LASSEN VED 6. REGT. FALDEN DEN 15.4. 1984. Beliggenhed: Stenen står i skrænt øst for asfalteret gangsti til Kongeskansen, dér hvor stien bøjer af mod øst. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. oktober 1938. Sekondløjtnant Eduard Johannes Lassen, født 1837 på Frederiksberg, blev 1861 polyteknisk kandidat og 1863 udskreven til Infanteriet. Han søgte uddannelse som reserveofficer og udnævntes ved sin afgang fra Landkadetakademiet til sekondløjtnant i Krigsreserven ved 6.Infanteri Bataillon, da krigen stod for døren. Med 6. Regiment kom han til Dybbøl. Han faldt den 15. april under beskydningen af Dybbølstillingen, ramt af en granat, der også ramte hans oppasser. Liget førtes til København og begravedes den 24. april på Frederiksberg Kirkegård.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links