Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283081
Sted- og lokalitetsnummer
010410-134
Anlæg
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Linstows Grav. På en sandstensplade, 1,25 x 1,1 x 0,2 cm stor, opstillet på skrå, på, og op ad ca. 1,3 m store sten, ses følgende inskription: I ET HALT AARHUNDREDE VIRKEDE C. H. VON LINSTOW GEHEIME CONFERENTSRAAD OVERFØRSTER STORKORS AF DANNEBRO MED ERFARINGSRIG INDSIGT UTRÆTTELIG IVER USVIGELIG RETSIND FOR DET KALD DER VAR HANS LIVS KIÆRESTE IID DET HELLIGEDE OLDINGEN ENDOG SINE SIDSTE DAGE DE LANDETS SKOVE DER VARE HANS OMSORG BETROEDE ERE HANS UFORGLEMMELIGE HÆDERS MINDE HER HVILER HAN EFTER EGET ØNSKE SOM KONGENS NAADE BEVILLIGEDE SIN TRO TIENER UNDER DE TRÆERNES LY HAN SELV LOD OPELSKE BEVAREDE HANS ERINDRING OM SKYGGE DE NU HANS GRAV HAN BLEV FØDE DEN 14 SEPTEMBER 1740 DØDE DEN 12 APRIL 1823 VELSINET AF SINE EFTERLADTE HUSTRU OG BØRN MED VEEMODSFULD TAKNEMMELIGHED SALIG ERE DE REENE AF HIERTET THI DE SKULLE SKUE GUD MATTH 5 V 8 Stenen er anbragt i den ØNØ-lige periferi af en rundt anlæg af buksbom og tuja.

Undersøgelseshistorie

2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderMindesten, Linstows grav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links