Mindesmærke 4
.
Mindesmærke 3
.
Mindesmærke 02
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261328
Sted- og lokalitetsnummer
160208-170
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1944 e.Kr. - 1947 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke. Mindesmærket er beliggende på et 500 x 400 cm stort areal, der er omkranset af 10 granitsøjler, der individuelt er forbundet med en jernkæde. Området er belagt med sandstensfliser. På det sandstensbelagte område er plantet stedsegrønne planter og lyng. I midten står en mindesten, der er 103 cm bred og 100 cm høj. På forsiden ud mod vejen er indhugget inskriptionen: HENNING GRØNLUND CARLSEN faldt her i kamp for Danmark 14.2.1944 På bagsiden ud mod jernbanen er indhugget inskriptionen: Jeg hørte det Raab og Adlød. Vel – Skaf mig mit Liv tilbage. Jeg lover dig. Jeg skal lyde og gøre min Pligt igen Teksten på såvel forsiden som bagsiden af stenen er opmalet i sort farve. Mindestenen kan vedligeholdes som hidtil uden fredningsmyndighedens tilladelse. Stenen kan således opmales i de originale farver i samme omfang og med samme typografi som hidtil. Beplantningen kan ligeledes vedligeholdes og udskiftes med lignende planter som hidtil. Kranse, blomster og lignende kan stadig placeres på mindesmærket uden forud¬gående dispensation.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke. Mindesmærket er beliggende på et 500 x 400 cm stort areal, der er omkranset af 10 granitsøjler, der individuelt er forbundet med en jernkæde. Området er belagt med sandstensfliser. På det sandstensbelagte område er plantet stedsegrønne planter og lyng. I midten står en mindesten, der er 103 cm bred og 100 cm høj. På forsiden ud mod vejen er indhugget inskriptionen ”HENNING GRØNLUND CARLSEN faldt her i kamp for Danmark 14.2.1944”. På bagsiden ud mod jernbanen er indhugget inskriptionen: ”Jeg hørte det Raab og Adlød. Vel – Skaf mig mit Liv tilbage. Jeg lover dig. Jeg skal lyde og gøre min Pligt igen”. Teksten på såvel forsiden som bagsiden af stenen er opmalet i sort farve. Mindestenen kan vedligeholdes som hidtil uden fredningsmyndighedens tilladelse. Stenen kan således opmales i de originale farver i samme omfang og med samme typografi som hidtil. Beplantningen kan ligeledes vedligeholdes og udskiftes med lignende planter som hidtil. Kranse, blomster og lignende kan stadig placeres på mindesmærket uden forudgående dispensation.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links