monumentet set fra øst
.
monumentet set fra vest
.
4109-63-2 set far sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410963
Sted- og lokalitetsnummer
220205-79
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1848 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesmærke fra 1848-50. Obelisk af sandsten, på firkantet underdel, med spids top og med to indlagte hvide marmortavler. På forsiden ovenfor marmortavlen et ornament af laurbærkrans. Obelisken står på en stort postament med tre trappetrin. Obelisken er ca.3 m høj og ved basis ca.2 m bred og 1,5 m dyb (selve obeliskdelen er 65 cm bred og 45 cm dyb). På obeliskens bagside er en hvid marmorplade, 35 cm høj og 95 cm bred. Beskrivelse anlæg: Obelisken står i et anlæg, der er omgivet af et 62 fags støbejernsgitter. Hvert fag måler 100 cm og er 80 cm højt. Anlægget er firkantet mod vest, hvor det måler ca.5,5 x 7 m (5 resp. 6 fag). Mod øst er det rektangulært og måler ca.23 x 4 m. Langsiderne har her bestået af 21 fag, men på den nordlige langside mangler en del fag. Rektanglets kortside består af 3 fag. På samme gravplads hviler Menig Niels Peter Brunn (4109:64). Indskrift: Sort skrift, skønskrift. På obeliskens forside, under laurbærkrans på en trapezformet, hvid marmortavle: KÆMPER SOM MED SEIR GIK HJEM FRA SOT OG SAAR ER STENEN SAT AF DANSKE MÆND. --- JEG HAR UDVALGT EDER OG SAT EDER TIL AT BÆRE FRUGT, OG EDERS FRUGT SKAL BLIVE VED. JOH. 15 OG 16. ------------------- På obeliskens bagside på en hvid marmorplade: MINDE OM DANSKE SOLDATER, SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELANDET I 1848-50. Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v. Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå. Obelisken over 32 danske soldater vil blive restaureret i 1987.

Undersøgelseshistorie

1996
Museal rekognoscering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDansk mindesmærke fra 1848-50. Obelisk af sandsten, på firkantet underdel, med spids top og med to indlagte hvide marmor¬tav¬ler. På forsiden ovenfor marmor¬tavlen et ornament af laurbærkrans. Obelisken står på en stort postament med tre trappetrin. Obelisken er ca.3 m høj og ved basis ca.2 m bred og 1,5 m dyb (selve obeliskdelen er 65 cm bred og 45 cm dyb). På obeliskens bagside er en hvid marmorplade, 35 cm høj og 95 cm bred. Beskrivelse anlæg: Obelisken står i et anlæg, der er omgivet af et 62 fags støbejerns¬gitter. Hvert fag måler 100 cm og er 80 cm højt. Anlægget er firkantet mod vest, hvor det måler ca.5,5 x 7 m (5 resp. 6 fag). Mod øst er det rektangulært og måler ca.23 x 4 m. Lang¬siderne har her bestået af 21 fag, men på den nordlige langside mangler en del fag. Rektanglets kortside består af 3 fag. På samme gravplads hviler Menig Niels Peter Brunn (4109:64). Indskrift: Sort skrift, skønskrift. På obeliskens forside, under laurbærkrans på en trapezformet, hvid marmortavle: KÆMPER SOM MED SEIR GIK HJEM FRA SOT OG SAAR ER STENEN SAT AF DANSKE MÆND. --- JEG HAR UDVALGT EDER OG SAT EDER TIL AT BÆRE FRUGT, OG EDERS FRUGT SKAL BLIVE VED. JOH. 15 OG 16. ------------------- På obeliskens bagside på en hvid marmorplade: MINDE OM DANSKE SOLDATER, SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELAN¬DET I 1848-50. Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v. Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse på Åbenrå Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigergravsmateriale står: Obelisken er opsat over begravelsespladsen for 32 ukendte danske soldater, hvoraf de fleste døde på lazarettet i Aabenraa.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links