Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431046
Sted- og lokalitetsnummer
220109-72
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. En opretstående, firesidet tilhugget granitsten, der måler ca. 126 cm over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 20 x 41 cm ved jordoverfladen; den smalner til opefter og har en buet top. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende indskrift: Minde om den 6. april 1848 Første Skud fra Krigerskare Voldte Byen Skræk og Fare Men med Tak og Pris og Hæder Broderlig vi mindes Eder Som for os i første Møde Sejer vandt hvor Sejer døde. Stenen står på parcel 50 af matr.nr. 19 af Rinkenæs, et trekantet græsklædt areal mellem hovedvej 8 og en todelt udkørselsvej. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.09-72. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 11) Rinkenæs. Ved nordsiden af A8, tæt øst for Fjordvejens udmunding. Rinkenæs sogn. Mindesten. Står i græsareal 4 m fra fortovskanten mod kørebane. Se vedlagte situationsskitse.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdkørselsvejen ændret og stenen flyttet, så den nu står umiddelbart Ø for denne. Ellers ingen bemærkninger. Foto: S/H og F 05.03 fra S og 05.04 fra SØ.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links