Monumentet set fra vest
.
Monumentet set fra nordvest
.
Indskrift på postamentets nordside set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351016
Sted- og lokalitetsnummer
170706-101
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1898 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, monument over Theodor August Jes Regenburg. Mindesmærket er ca. 0,9 x 0,85 x 4 m, og består af en stenbelisk stående på postament og tilhørende sokkel. På vestsiden under obelisken ses et i diameter 0,4 m stort, cirkulært, udhugget felt med bronzerelief udført af L.V. Pacht. Indskriften på de fire sider af postamentet med indhuggede, sortmalede versaler, lyder: Nordsiden: DANMARKS TROFASTE SØN OG Sydsiden: DANSKHEDENS KRAFTIGE STØTTE Østsiden: DEPARTEMENTSCHEF I MINISTERIET FOR SLESVIG SENERE STIFTAMTMAND OVER AARHUS STIFT Vestsiden: THEODOR AUGUST JES REGENBURG F 20/4 1815 D 7/6 1895 Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme farve, omfang og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Forslag til fredningstekst: Monument over Theodor August Jes Regenburg Tilspidset obelisk på postament i lys grå, slebent granit på muret dobbelt sokkel. Postamentet er opstillet meget skævt på soklen. Mindesmærket er ca. 5,0 m højt. Postament og sokkel måler 2,04 m i højden. Postament: 0,90x0,75x0,75 m (HxLxB) Sokkel: 0,40x0,90x0,85 m (HxLxB) Står i stenbrolagt anlæg af chaussésten på ca. 2,40x3,60 m. Anlægget har et trin mod øst. På vestsiden under obelisken ses et 40 cm i diameter stort, cirkulært, udhugget felt med bronzerelief udført af L.V. Pacht. Indskrifter på fire sider af postamentet med indhuggede, sortmalede versaler: Nordsiden: DANMARKS TROFASTE SØN OG Sydsiden: DANSKHEDENS KRAFTIGE STØTTE Østsiden: DEPARTEMENTSCHEF I MINISTERIET FOR SLESVIG SENERE STIFTAMTMAND OVER AARHUS STIFT Vestsiden: THEODOR AUGUST JES REGENBURG F 20/4 1815 D 7/6 1895 Historik: Stelen for Theodor August Jes Regenburg (1815-1895) blev rejst 2. september 1898 for hans indsats for at indføre dansk som kirke- og skolesprog i Slesvig. Regenburg var departementschef i Ministeriet for Slesvig og siden stiftamstsmand i Aarhus Stift. Desuden indsamlede han dokumenter vedrørende Sønderjyllands historie, som siden har været kildemateriale til værker om blandt det danske sprog i Slesvig. Dele af hans dokumentsamling blev givet til Rigsarkivet og Aarhus Katedralskole. Mindesmærkets kunstner er ukendt, men bronzerelieffet er udført af L.V. Pacht.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links