Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431194
Sted- og lokalitetsnummer
230302-195
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.); Krigergrav, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Danske mindesten fra 1864. Kanstillet sten af granit, 55 cm høj, 60 cm bred, 40 cm tyk. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT SVENSK FRIVILLIG KORP. G.R. GÖRANSSON VED 2. REGT. DEN 28.3.1864. Beliggenhed: Stenen står i den NØ del af Skanse IV (ikke i hæk)

Undersøgelseshistorie

2000
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDansk mindesten fra 1864. Samt krigergrav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links