Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420916
Sted- og lokalitetsnummer
220103-62
Anlæg
Mindesmærke, Efterreformatorisk tid (dateret 1577 e.Kr. - 1577 e.Kr.); Indskrift, Efterreformatorisk tid (dateret 1577 e.Kr. - 1577 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Stenen er 2 m høj, 65 cm bred og 25 cm tyk. Stenen står boltet fast til en læmur. På siden, som vender mod øst, ses følgende inskription: ANNO 1577 E P H N KAtRINE POtHAVE SCHE X

Undersøgelseshistorie

1964
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 297/64. Sb. 22.01.03-62. Brev af d. 8/6 1964 ml. sognepræst J. C. Fenger, Ensted, og N02. Med Deres venlige brev af 26 f.m. har vi modtaget oplysninger om og fotografier af den sten, der findes indmuret i Ensted præstegårds læmur mod vest. Stenen må ganske sikkert være en ejersten, men den lader sig ikke tyde på grundlag af fotografierne. Efter disse kan kun læses: ANNO 1577 E ? h KA ...NE (Katrine, Karine?) RO.HAVE (Pothave?) .. S CHE Hvis en af museets medarbejdere kommer til Ensted, vil han naturligvis være Dem behjælpelig med at læse teksten, men De vil muligvis selv forinden have været i stand dertil, hvis De en aften prøver på at tyde den i skæret af en lommelygte. Med tak for de tilsendte fotografier tillader vi os at indlemme dem i vort topografiske billedarkiv. Med venlig hilsen Fritze Lindahl Museumsinspektør. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 26/5, 8/6 1964 ml. sognepræst J. C. Fenger, Ensted, og N02.
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindesten. Stenen er 2m høj, 65cm bred og 25cm tyk. Stenen står boltet fast til en læmur. På siden, som vender mod øst, ses følgende inskription: ANNO 1577 E P h N KAtRINE POtHAVE SCHE X
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter. ] N02 612/90, SN 6111-0296. Sb. 22.01.03, 62- 64. Tinglysningsdokumenter (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 7/3 1990 på N02. Sb. 22.01.03-62-64. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 21/2 1990 ml. Ensted Menighedsråd, og SNS.
1990
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links