Mindesmærke der markerer Avedøres rødder i Danmarks oldtid.

En af de få kendte gravhøje i området fra bronzealderen (ca. 1700-ca. 500 f.Kr.) er den nu overpløjede Frydenhøj i Avedøre, hvori der i 1929 blev fundet en mandsgrav dateret til ca. 1000 f.Kr. I graven fandtes et grebtungesværd med tilhørende hæfteknap af bronze og en dragtfibula, der holdt klædedragten sammen. I 2001 blev mindesmærket opstillet på fundstedet, hvor en kopi af sværdet er nedlagt i granit og omkranses af kampesten som symbolske randsten i en gravhøj.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker