Mindesmærket blev indviet i 2009, 350-året for Stormen på København i 1659.
.

Under Københavns belejring 1658‑60 opførte den svenske generalkvartermester Erik Dahlberg i efteråret 1658 teltlejren Carlstad (latin: Castra Suecorum, svenskernes lejr) ved Brønshøj. Den husede den svenske kong Karl 10. Gustav, 10.000 soldater og 20.000 medfølgende civile fra Sverige, Baltikum, Polen, Finland og Preussen, der i et par år befolkede de store voldomkransede arealer. Her eksisterede i de ca. to år en datidig storby, opkaldt efter belejringshærens anfører, Karl 10. Gustav.

Carlstad strakte sig over et betydeligt areal fra højdedragene ved nuværende Bellahøjvej helt ud til Utterslev Mose. 2 m høje og 4 km lange volde med bastioner omkransede lejren, hvori indgik Brønshøj Kirke, der blev udsigtstårn og ammunitionsværksted. Efter freden d. 27. maj 1660 blev Carlstad rømmet. Da belejringshæren drog væk, måtte Brønshøj-bønderne selv fjerne voldene omkring Carlstad. I dag er der ingen synlige spor efter lejren.

På Brønshøj Torv viser en stensat model indviet i 1997 voldforløbet, og d. 27. maj 2009 indviedes tre heksagonale telte på 240 × 180 × 156 cm i kobber, messing, stål og krydsfiner udført af John Cornelius Rægaard Andreasen.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker