Selv om Danmark var neutralt under 1. Verdenskrig, er der rejst omkring 160 mindesmærker for denne krig. Det store antal skyldes, at Sønderjylland indtil 1920 var en del af Det Tyske Kejserrige. Cirka 30.000 sønderjyske mænd blev indkaldt til tysk krigstjeneste, og heraf faldt ca. 5.330. Efter krigens afslutning blev der rejst mindesmærker for de faldne i alle sønderjyske sogne, oftest på kirkegårdene. De fleste er enkle i udformningen og medtager alle sognets faldne uanset national identitet. For at favne over alle omkomne, på trods af de sproglige og nationale forskelle, er indskrifterne meget korte, ofte kun årstallene 1914-1918.

I København, Marstal, Svendborg og Esbjerg er der mindesmærker for danske søfolk omkommet på havet. Hele tre mindesmærker for udenlandske søfolk er knyttet til Jyllandsslaget d. 31. maj – d. 1. juni 1916. Det var det eneste større søslag under 1. Verdenskrig og et af de største søslag, der nogensinde har været udkæmpet. I Skagen er der et monument for de tyske søfolk, der omkom under slaget, mens de britiske er mindet i Frederikshavn. I 2015 blev Jutland Sea War Museum indviet i Thyborøn sammen med en mindepark sammesteds.

I København og Helsingør findes mindesmærker for allierede krigsfanger, som døde under deres internering i Danmark. Mindeparken ved Marselisborg er det største og mest imposante af alle danske krigsmonumenter. Det er rejst over en krig, som Danmark ikke deltog i, og er et erindringssted over soldater, der har kæmpet mod hinanden. Her mindes såvel sønderjyder faldet i tysk krigstjeneste som rigsdanskere faldet i allieret krigstjeneste. Dette paradoks dækkes af en pompøs udformning, der giver et sakralt præg over det store anlæg, hvor der er indhugget navne og data på 4.140 faldne soldater.

Videre læsning

Læs mere om Mindesmærker i Danmark

Læs videre om

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker