Med til disse mindesmærker hører de forfatterhjem, som er bevaret rundt om i landet. Omkring Limfjorden og i Himmerland og Vendsyssel er adskillige forfatterhjem blevet til selvstændige museer eller afdelinger på lokalmuseer: Johan Skjoldborg i Øsløs, J.P. Jacobsen i Thisted, Jeppe Aakjær på Jenle nord for Skive, Thøger Larsen i Lemvig, Johannes Buchholtz i Struer, Johannes V. Jensen og Thit Jensen med hvert sit sted i Farsø. Længst mod nord ligger Drachmanns Hus i Skagen og længere mod syd Blicher-minderne, bl.a. i Spentrup, på Himmelbjerget, i Kjellerup, Lysgård, Randers, Simmelsted, Thorning, Viborg og Vium. Jeppe Aakjær kan også mønstre adskillige mindesmærker ud over forfatterhjemmet Jenle, bl.a. i Skive, Aarhus og Vejen. Ligeledes er Johannes V. Jensen markant til stede i mindesmærkelandskabet.

På Øerne er der færre digterhjem og -mindesmærker end i Jylland. Det modsvares dog ikke af vurderingen af forfatterskaberne i danske litteraturhistorier, men mindesmærkerejsningen har været større i Jylland. Det mest markante udtryk herfor er otte forfatterbuster foran Aarhus Folkebibliotek i Mølleparken. Det er forfattere, der i deres bøger indgående havde skildret Jyllands folk og natur. Et københavnsk modstykke til dette jyske digtertræf er Digterlunden ved Allégade på Frederiksberg med statuer af fire forfattere fra slutningen af 1800-tallet, alle med tilknytning til bydelen: H.V. Kaalund, Henri Nathansen, Holger Drachmann og Meïr Aron Goldschmidt. Denne lille digterlund afspejler fint danskhedens mangfoldighed. De frederiksbergske forfattere har ligesom de jyske brugt deres fødested som udgangspunkt for deres skildringer med hovedvægt på at beskrive det almene og fællesmenneskelige frem for det specielle og kuriøse ved hjemstavnen.

Videre læsning

Læs mere om Mindesmærker i Danmark

Læs videre om

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker