Nær den tidligere præstegård i Uldum står en mindesten for Poul Martin Møller; her var hans far sognepræst, og her blev Poul Martin Møller født. Mindestenen blev flyttet til sin nuværende plads i 1992 efter at have stået i et lille anlæg i Uldum.

Poul Martin Møller rejste verden rundt, mens mindestenen i Uldum markerer hans udgangspunkt.

.

Poul Martin Møller

Digteren og filosoffen Poul Martin Møller var født i Uldum, hvor hans far var præst. Til forfatterskabet hører Scener i Rosenborg Have skrevet omkring 1820, En dansk Students Eventyr (1823‑24) og digtet »Glæde over Danmark« (1823) med indledningen: »Rosen blusser alt i Danas Have,/Liflig fløiter vist den sorte Stær«. Digtet er skrevet på Møllers rejse på Sydhavet.

Videre læsning

Læs også om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hedensted Kommune

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker