På Moesgaard Museum er det ambitionen, at gæsterne kan sanse og opleve historien, fx mærke Gundestrupkarrets udsmykning. Det er fordelen ved kun at have en kopi i stedet for originalen, som befinder sig på Nationalmuseet.
.
Den centrale trappe ved caféen i den nye museumsbygning er navngivet »evolutionstrappen «. Her er opstillet syv rekonstruktioner af fund af uddøde menneskearter i hverdagssituationer. Det ældste fund, den 3,2 mio. år gamle Lucy fra Etiopien, er placeret på det øverste trin. På det nederste trin står Koelbjergkvinden fra stenalderen, den ældste kvinde fundet i Danmark. Rekonstruktionerne er skabt af de to hollandske palæokunstnere, tvillingebrødrene Adrie og Alfons Kennis i samarbejde med Center for Biokulturel Historie på Aarhus Universitet.
.

Små stenalderkrigere nedlægger deres bytte med spyd. Moesgaard Museum inviterer Aarhus Kommunes børnehavebørn til gennem leg fx at lære, hvordan det var at være stenalderbonde eller stenalderjæger.

.

I 1960 købte Århus Amt og fem forstadskommuner til Aarhus Kommune herregården Moesgård syd for Aarhus samt den dertilhørende park og skovmølle. I dag udgør de sammen med en ny museumsbygning et center for dansk arkæologisk og etnografisk formidling og forskning.

Bag herregården Moesgård rejser det nye Moesgaard Museum sig i landskabet. Museet, der er tegnet af Henning Larsen Architects og åbnede i 2014, løfter sig op ad en bakke og understreger derved landskabet. Samtidig er taget i sig selv en oplevelse.

.

Museet

Moesgaard Museum, MOMU, er en selvejende institution og statsanerkendt som kulturhistorisk specialmuseum for arkæologi og etnografi. Det har arkæologisk ansvar i Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø Kommuner og driver også Vikingemuseet. Moesgaards rødder går tilbage til Den Historisk Antikvariske Samling fra 1861. Den holdt til på Aarhus Rådhus, men blev i 1891 overflyttet til Aarhus Museum på Vester Allé under navnet Aarhus Museums Historiske Afdeling.

Efter 2. Verdenskrig kom mange opsigtsvækkende arkæologiske fund til. De første fund fra romersk jernalder i Illerup Å ved Skanderborg blev gjort i 1950. Grauballemanden (ca. 290 f. Kr.) blev fundet i 1952, og den efterfølgende udstilling og konservering vakte enorm opmærksomhed. Museets nyansatte konservator Gunnar Lange-Kornbak valgte at fortsætte den konserveringsproces, som mosen havde indledt, og lægge liget i udtræk af egebark i 18 måneder. Fremstillingen af en montre til liget blev sat på folkeaktier, og museumsfolk kom fra nær og fjern for at se fundet. I 1953 foretog museets leder, P.V. Glob, sammen med Geoffrey Bibby udgravninger i Bahrain og bidrog med afgørende viden om Golfstatens historie.

Et interessentskab af Århus Amt og fem forstadskommuner havde allerede i 1960 overtaget herregården Moesgård og dennes mølle med henblik på at etablere et forhistorisk museum og en forhistorisk naturpark. Glob var ophavsmand til idéen, der også indebar en udflytning af universitetets arkæologi- og etnografistudier. I 1968 blev museet udskilt af Aarhus Museum og flyttet til den tidligere herregård. Naturparken med vilde dyr blev ikke til noget, men det nye museum blev indviet i september 1970 med permanente udstillinger om Danmarks oldtid, en etnografisk sektion samt særudstillinger.

Museet var i 1980’erne førende med landskabsmodeller og flere store udstillinger om Mellemøsten. Samlingerne, fx Illerupfundene, voksede dog i antal, og faciliteterne blev for trange. I parken uden for museet blev en række banebrydende oldtidsbygninger genskabt, bl.a. stavkirken, der er møjsommeligt rekonstrueret efter fund af en trækirke fra vikingetiden i Hørning. I 2014 blev museets nye bygning nord for den gamle herregård indviet under navnet Moesgaard Museum. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og tilpasset landskabet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Det græsklædte tag er indpasset i bakkedraget og giver mindelser om en græstørv i kæmpeformat netop løsnet af arkæologens skovl. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har anlagt en lang lindeallé, vinkelret på det gamle Moesgaards alléer, som adgangsvej til de terrasserede parkeringspladser. Moesgaard Museum eksperimenterer med nye formidlingsformer, og de nye permanente udstillinger er berømmet for deres audiovisuelle og digitale virkemidler.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv