Faktaboks

Mogens Thrane
Død
27. august 1764, Viborg
Titel
Maler
Virkested
Danmark

Biografi

Mogens Thrane fødtes i en slægt af malere, også hans fader var maler og har formentlig uddannet T. De arbejdede sammen til faderens død. I Randers havde han købt Slyngborggård og havde et enkelt år borgerskab som købmand. Han døde i Viborg som en velstående mand.

T. var en alsidig maler, der både arbejdede håndværksmæssigt med staffering, forgyldning og udsmykning og også kunne male portrætter, religiøse billeder til altertavler og prædikestole, ofte kopieret efter store udenlandske mestre, f. eks. Rubens. Han arbejdede også med den særlige jyske form for kirkeudsmykning, emblemmaleriet, hvor sammenstillingen af billede og tekst tolker teologiske ideer. Denne billedtype havde malerne af Thranefamilien udført allerede i 1600-tallet i Nord- og Vestjylland med forlæg i udenlandske andagtsbøger af bl.a. Daniel Cramer og Johann Arndt, repræsentanter for en ortodoks fromhedsteologi. T. malede denne billedtype i Viborg Søndre Sogns Kirke, og i Horsens Klosterkirke udførtes de på bestilling af G. Hansen de Lichtenberg. Denne storkøbmand i Horsens har formentlig også brugt T. til at udsmykke sit gods Engelsholm, hvor enkelte rester er afdækket, og den tilhørende kirke, Nørup, fik emblemmalerier, der tilskrives T. Mens T.s altertavlebilleder ofte er tunge i form og farve, er emblemmalerierne udført med ynde, i lyse brogede farver, ofte med svungne rammer og indskriften i rytmiske vers. Disse sammenhængende rumudsmykninger er hovedværker i jysk barok.

Ved arbejderne for Randers Hospital og Støvringgård viser arkivalier, at T. både udførte indretningsplaner, leverede udkast til ornamenter, farvesatte rum foruden at levere de egentlige malerier. Desuden bestilte han bl.a. træskærerarbejder i København til Støvringgård, og havde hele arbejdet i licitation. På Støvringgård dekorerede han 30 rum, med stofefterligninger, landskaber, kineserier m.m. Kun et enkelt rum er bevaret. Han har formentlig også haft en større portrætproduktion, bl.a. til den jyske adel. I inventaret fra T.s dødsbo opregnes de mange billedtyper, han havde på lager, fra kongeportrætter, typebilleder af læsende oldinge eller rygende bønder og erotiske billeder til landskaber og loftsmalerier. Desuden havde han 150 bøger og mange stik, formentlig forlæg til malerierne. Billeder i T.s manér er vidt udbredte, de videreførtes af hans svende, bl.a. Anders Gundahl, og hans søn Jens Jensen T. den yngre.

Genealogi

Thrane (Trane), Mogens Christian, 1697- 1764, maler. Hjemmedøbt 11.8.1697 i Ålum, ?27.8.1764 i Viborg, begr. smst. Forældre: Maleren Jens Jensen T. og Ingeborg Hansdatter. ~1° 25.11.1728 i Sønderholm med Beate Laursdatter Laurberg, begr. 16.5.1752 i Ørsted, datter af sognepræst Laurits Sørensen L. og Karen Villadsdatter. ~2° 1.8.1753 i Viborg med Judithe Juliane Buch, *ca. 1708, begr. 1.12.1775 i Låstrup.

Uddannelse

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links