Hvepseedderkoppen kan findes på skrænterne på Mogenstrup Ås. Det er en sydeuropæisk art, som dukkede op i Danmark i 1992. Man mener, at klimaændringer har bevirket, at hvepseedderkoppen nu kan trives herhjemme, fordi vejret er blevet lidt lunere. Edderkoppens navn skyldes, at den med sine striber ligner en hveps. Det betyder formentlig, at rovdyr afholder sig fra at angribe den.
.
Dannelsen af Mogenstrup Ås 1) Da Bælthavisen smeltede tilbage, efterlod den store områder med stilleliggende dødis. Isen dækkede bl.a. en randmoræne, der var dannet af den tidligere Nordøstis. Inde under isen dannede smeltevandet en tunnel, hvor der blev aflejret sand. 2) Med tiden smeltede dødisen så langt ned, at de højeste områder af landskabet var isfri. Taget på tunnelen var smeltet væk, og smeltevandet løb nu i en åben kanal mellem store masser af dødis. I kanalen blev der aflejret store mængder sand og grus, der dækkede aflejringerne fra tunnelen. 3) I dag står aflejringerne tilbage, som en afstøbning af den tidligere åbne kanal i dødisen og udgør Danmarks største ås.
.

Næsten parallelt med Ny Præstøvej fra Mogenstrup og mod nordvest til Næstved ligger Mogenstrup Ås. Mogenstrup Ås er blevet til i en tunnel i isen under sidste istid, hvor vandet har løbet mod nordvest. Mogenstrup Ås er flere steder fladtoppet. Forklaringen er formentlig, at smeltevandstunnelen i en periode under afsmeltningen har ligget åben som en issø.

I dag fremstår åsen noget fragmenteret. Det skyldes dels, at dannelsen af åsen var uregelmæssig og blev efterfulgt af kraftig erosion, dels at man frem til 1980’erne i stor stil brugte åsen til grusgravning.

Resultatet er, at åsen nu i det væsentlige består af fem adskilte bakker. Bevoksningen på åsen er meget variabel. Den har været vanskelig at dyrke, og ind mod Næstved er den delvis bebygget, og ellers veksler den mellem skov, lysåbne partier med overdrev og nye og ældre grusgrave med mulighed for udvikling af lysåben natur. Der er fine udsigter fra åsen, fx ved Fladså Banker samt på de nordvestligste ås-partier, hvor der er et kig ud over Næstved.

Videre læsning

Se alle artikler om Landskaber