Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 gennemskæres af forskellige akser, der understreger kunstnerens arbejde med at forene det enkelte menneskes historie med den internationale og nationale historie.
.

Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 Kastellet, udført af Finn Reinbothe, blev indviet i 2011 til erindring om danskere, der har været og er udsendt til konflikt- og katastrofeområder verden over. Monumentet bærer inskriptionen »En tid — Et sted — Et menneske« og består af tre rum: en plads til større ceremonielle mindehøjtideligheder, et rum for udsendte med inskriptioner med navne på krigs- og katastrofeområderne og en tændt fakkel, som våger, og endelig et rum med navnene på de omkomne. Dette rum er kranset af mure formet som en ottekant — en bygningstype, der er kendt fra den klassiske form på gravkirker. Vandfyldte brønde spejler himlen.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker