Luftfoto af Hanklit og Mors af . Begrænset anvendelse

Morsø Kommunes landskaber

Mors består af tre markante landskabsområder. På Nordmors findes et parallelrygget bakkeland med moler og askelag, mens der på midtøen er lavland omkring Erslev Kær, hvor kalk fra Danien træder frem langs kanterne. Det sydlige Mors er et morænelandskab, som fra sit toppunkt ved Sindbjerg falder jævnt ned mod øens sydspids.

Længst mod nord ligger Sejerslevhalvøen, hvis bakkelandskab er begrænset af lavningen mellem Sø Bugten og Dråby Vig. Sydvest herfor ligger bakkestrøgene Flade Klit, Bjergby Buerne, de langstrakte bakker ved Stærhøj samt Kridehøj, som strækker sig vestpå til Sundby og nordøstpå til den 60 m høje kystklint Hanklit. Området krones af den 88 m høje Salgjerhøj, som er det højeste punkt på Mors.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber