Museum Nordsjælland er et statsanerkendt selvejende kulturhistorisk museum med hovedsæde i Hillerød. Det blev etableret d. 1. januar 2014 som en fusion af Folkemuseet i Hillerød, Hørsholm Egns Museum og Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i Gribskov Kommune. Museum Nordsjælland driver Hørsholm Lokalarkiv, ligesom Gribskov Arkiv er tilknyttet museet. Derudover har museet siden 2017 varetaget det daglige ansvar for parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, som i 2015 kom på UNESCOs verdensarvsliste. Geografisk dækker Museum Nordsjælland kommunerne Hillerød, Hørsholm, Gribskov, Fredensborg og Allerød, mens museets arkæologiske afdeling yderligere dækker Halsnæs, Helsingør, Furesø og Rudersdal Kommuner. Museet har i alt 11 udstillingssteder, heraf tre i Hillerød: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Kloster og Elværket. Nordsjællandsk Museumsforening (stiftet 1922) er museets støtteforening i Hillerød.

På Hillerød Bymuseum formidles Hillerøds udvikling fra residensstad til i dag, og i udstillingsbygningens kælderetage holder Grafisk Museum til. I 1999 overtog det daværende Folkemuseet formidlingen af Æbelholt Klostermuseum (oprettet 1957) fra Nationalmuseet. På et tidligere elværk i Hillerød har Museum Nordsjælland skiftende udstillinger.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv