På Museum Silkeborg Hovedgården kan gæsterne opleve Museum Silkeborgs største attraktion, Tollundmanden. Hovedgården fra ca. 1767 er byens ældste bygning og er delvis bygget af materialer fra Silkeborg Slot.
.
Tollundmanden, som han kan opleves på Museum Silkeborg.
.

Da Silkeborg blev købstad i år 1900, fandt klædefabrikant Christian Hammer, at byens nye status fordrede et museum, og han forærede derfor sin store private oldtidssamling til formålet. I 1904 åbnede Silkeborg Museum i et par lokaler på Borgerskolen. Silkeborg og Omegns Museumsforening blev oprettet i 1939 og overtog opgaven med at få etableret et egentligt museum, men først i 1954 kunne Silkeborg Museum åbne i den ene halvdel af Silkeborg Hovedgård. Silkeborg Museum blev splittet op i 1960’erne, hvor kunstsamlingen blev selvstændig. I 1975 overtog Silkeborg Museum hele hovedgården, der fik en nybygning i 1991. Tollundmanden er den vigtigste attraktion i museet, som i øvrigt rummer oldtidsudstillinger og nyere tids udstillinger om håndværk, glas og det berømte lertøj fra Sorring.

I 2009 fusionerede Silkeborg Museum med Blicheregnens Museum i Thorning og i 2012 kom Papirmuseet Bikuben (i dag: Papirmuseet i Silkeborg) med i fusionen, som fik navnet Museum Silkeborg. De to museer er nu sammen med Hovedgården besøgssteder under det samlede Museum Silkeborg.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Silkeborg Kommune

Læs videre om Læs også om