Drømmen om et musikalsk samlingspunkt i Nordjylland tog sin begyndelse i 1986, da foreningen Musikhusets Venner begyndte at arbejde for opførelsen af et musikhus i Aalborg. Først i 2014 blev drømmen til virkelighed. Det østrigske arkitektfirma har ud over musikhuset også udarbejdet en masterplan for området omkring Musikkens Hus, der inkluderer en forplads og en havnetrappe ned til Limfjorden.

.
Nibe Festival er Nordjyllands største musikfestival og finder sted i Skalskoven hvert år i begyndelsen af juli.
.

Siden etableringen af kulturhuset Nordkraft i 2009 samt indvielsen af Musikkens Hus i 2014 er en række af Aalborgs musikinstitutioner flyttet til den østlige del af byens centrum i og omkring det nyetablerede musikhuskvarter. Musikkens Hus, tegnet af det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au, rummer en koncertsal med plads til 1.298 personer samt tre mindre sale.

Musikkens Hus er også hjemsted for en række af byens musikinstitutioner, bl.a. Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg, der blev grundlagt i 1930. Musikkonservatoriet fusionerede i 2010 med Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. I dag består Aalborgafdelingen af rytmiske musikuddannelser og en bacheloruddannelse for elektronisk lyd og musik.

Den musikvidenskabelige uddannelse på Aalborg Universitet (AAU) har to studieretninger: Almen musikuddannelse og Populærmusik og lydproduktion, der første gang blev udbudt i 2007. Universitetets Musikterapiuddannelse er den eneste af sin art i Danmark.

Det første initiativ til det senere Aalborg Symfoniorkester blev taget i 1941, hvor dirigent Jens Schrøder blev engageret som kapelmester. 14 skolekoncerter og tre egentlige koncerter var på programmet i vintersæsonen 1941‑42, men Aalborg Byorkester, som det hed dengang, blev først officielt stiftet i 1943. Orkesteret blev sikret økonomisk i 1976 ved loven om landsdelsorkestre. Schrøder bestred posten som dirigent og kunstnerisk leder af orkesteret indtil 1979. I 2017 har orkesteret 65 fastansatte musikere og forpligtelser som landsdelsorkester. Orkesteret har stadig skolekoncerter på programmet, som i dag bliver arrangeret i samarbejde med Aalborg Kulturskole.

Siden 2002 har Aalborg Operafestival fundet sted. Festivalen ser det som sin opgave at bringe opera af høj kvalitet til alle, hvorfor der opføres operaindslag på gader, pladser og biblioteker samt i indkøbscentre, kirker m.m. under festivalen.

Over for Musikkens Hus i det gamle kraftværk findes kulturkraftcenteret Nordkraft, hvor en række musikinstitutioner holder til, fordelt på nogle af bygningens 13 niveauer. Det drejer sig bl.a. om spillestedet Skråen, der er en musikforening dannet i 1978 og kendetegnet ved, at en stor del af arbejdskraften er frivillig. Skråen står også bag sommerens fredagskoncerter i det tidligere tivoli Karolinelund placeret over for Nordkraft under navnet Fredagsfest i Karolinelund samt Skovrock i Skovdalen.

Aalborg Kommune kan bryste sig af at have Danmarks største musikskole, Aalborg Kulturskole, med ca. 5.300 elever i 2017. Kulturskolen har undervisning på mere end 50 skoler i kommunen og samarbejder med en række kulturinstitutioner i hele landet, eksempelvis Aalborg Symfoniorkester og Det Kongelige Teaters Balletskole. Desuden hører den nordjyske afdeling af det treårige overbygningskursus Musikalsk Grundkursus (MGK) til under kulturskolen. Den Rytmiske og Aftenskolen Nordkraft holder ligeledes til i Nordkraft og tilbyder bl.a. musik- og danseundervisning.

Nibe Festivals fire scener i Skalskoven præsenteres fortrinsvis populær dansk musik, men også indslag fra udlandet får plads. Festivalen blev etableret i 1985 og er med tiden vokset til en af de publikumsmæssigt største musikfestivaler i Danmark med cirka 15.000 besøgende på hver af de fire dage, festivalen løber.

Komponist og igangsætter Niels Christian Rasmussen står bag flere tiltag i ny kompositionsmusiks tjeneste, heriblandt OpenDays Festivalen. Festivalen har fokus på ny musik og lydkunst og afholdes i kirker og kulturinstitutioner.

Den Blå Festival er en jazz- og bluesfestival, som, ud over to centralt placerede udendørsscener, afvikles på flere af byens caféer og værtshuse. Til daglig er jazzmiljøet koncentreret omkring Huset, Café Ulla Terkelsen London, Bistro59 og i sommerhalvåret ligeledes i gården til Lange Kunsthåndværk, smukt beliggende i den gamle brostensbelagte Hjelmerstald.

I 2006 blev Center for Dansk Jazzhistorie (CDJ) etableret på Aalborg Universitet.

I 2010 etableredes Nordkraft Big Band, et større rytmisk ensemble med rødder i den amerikanske bigband-tradition. Ensemblet bedriver koncertvirksomhed både lokalt og nationalt og har arbejdet sammen med kendte kunstnere fra ind- og udland.

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) fik sit nuværende navn i forbindelse med en tilføjelse til anlægget i 1990.

Både Skråen og AKKC har gjort brug af det indendørs idrætsanlæg Gigantium i forbindelse med større koncerter.

Den tidligere fattiggård Huset beliggende i Hasserisgade, tidligere kendt som Huset i Hasserisgade, har fungeret som kulturhus siden 1978. Koncertmæssigt har Huset især fokus på jazz, folke- og verdensmusik samt alternativ undergrundsmusik.

De mange frivillige fra videregående uddannelser er vigtige for eksistensen af Studenterhuset, der dog også har fire fastansatte. Studenterhuset er af Statens Kunstfond udpeget som regionalt spillested i perioden 2017‑20 som det eneste spillested i Aalborg.

Det brugerstyrede 1000FRYD er opstået ud af 1970’ernes ungdomsoprør og Aalborgs universitetsmiljø. Foreningen fik dog først et hus til sine forskelligartede aktiviteter i 1984. 1000FRYD er nonprofit, og alt overskud går til finansiering af nye, ofte eksperimenterende og grænsesøgende aktiviteter, herunder mange koncerter.

I 1992 blev Halkær Kro ved Nibe købt af otte familier med det formål at lave kroen om til et spille- og økologisk spisested. Halkær Kro og Kulturhus er kendt for koncerter med folke- og verdensmusik.

Hasseris Kirke er med syv fastansatte professionelle musikere en væsentlig faktor inden for kirkemusik i kommunen. Kirken er dog også kendt i kirkemusikalske kredse i hele landet for sit fortsatte arbejde med at forny kirkemusikken i rytmisk retning.

I 2017 har Aalborg især været grobund for elektronisk musik, hvilket bliver bakket op af flere spillesteder. Lars Lilholt er opvokset i Aalborg, mens sangerinden Pernille Rosendahl og rapperen Niels Roos, tidligere Niarn, begge er født i kommunen. Især sidstnævnte har brugt Aalborg som inspiration.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans