Allerød Musikskole er Allerød Kommunes vigtigste musikaktør. Musikskolen har stor tilslutning blandt kommunens børn og unge og har karakter af en kulturskole, hvor der også undervises i dans, drama, billedkunst og musikproduktion. Musikskolen arrangerer koncerter med såvel egne elever som udefrakommende ensembler inden for alle genrer i deres koncertsal, Tonnasalen, hvor der er plads til 170 tilhørere.

Ellers udfoldes musikken overvejende i foreningsregi, bl.a. i Allerød Spillemandslaug, Lillerødkoret og Visens Venner. Allerød Handelsstandsforening, byens kirker og biblioteker sørger også for en vis musikaktivitet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans