Der synges i 5.a på Byskolen i Nakskov i 1957, hvor Victor Cornelins akkompagnerer på harmonika.
.

Der er mange regionale samarbejder på musikområdet. Kommunen har en lang tradition for sammen med Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe Kommuner at drive et klassisk professionelt basisensemble, Ensemble Storstrøm. Dertil kommer flere klassiske musikforeninger og koncertarrangører i området, bl.a. Maribo Musikforening, Opera til Lolland og Elvermose Klassiske Koncerter. Folkemusiktraditionen lever stadig på Lolland og bæres i høj grad af Højreby Spillemandslaug, ligesom der er to børneungdoms-orkestre: Nakskov Garden og Maribo Borgervæbning.

På det rytmiske område er der tradition for musikforeninger og koncertarrangører, og stadig nye musikforeningsinitiativer kommer til. Koncertforeningen Løvehjerterne med hovedsæde i Nakskov har siden 1983 arrangeret koncerter i spillestedet Huset i Nakskov. I Maribo er en nystartet musikforening tilknyttet Kulturværket, som samarbejder med det regionale spillested STARS i Vordingborg Kommune om at arrangere professionelle koncerter.

På børneområdet har foreningen Børnekultur Lolland gennem flere år arrangeret professionelle koncerter for børn. Der er også flere musikfestival initiativer, og her kan fx nævnes Heavy Metal ‘88 i Nakskov, stiftet i 1988.

Lolland Musikskole har hovedsæde i Musikhuset i Maribo, men har også afdelinger i Campus Nakskov og på Fejø. Musikskolen tilbyder undervisning fra babyrytmik til KOL-kor for ældre borgere, soloundervisning, kor, orkestre og adskillige bands. Af dette miljø er udsprunget koncertforeningen Den Gyldne Banan, som bl.a. består af musikskoleelever, der ønsker at arrangere koncerter med professionelle rytmiske kunstnere. Der er også opstået Nærvær Musikfestival, hvor det lokale musiklivs bands, orkestre, kor m.m. laver små koncerter på Maribo Gymnasium.

Victor Cornelins

En legendarisk drivkraft i musiklivet i Lolland Kommune var Victor Cornelins (1898‑1985). Han var født i Frederiksted på Sankt Croix i Dansk Vestindien og kom til Danmark i 1905 for at blive udstillet på Dansk Koloniudstilling i Tivoli sammen med eksempler fra andre kolonier som Grønland, mens Island og Færøerne blev præsenteret som bilande. Efter udstillingen kom Cornelins til skolen Det Kgl. Vajsenhus og boede hos en plejemor. Ferierne tilbragte han på Lønstrupgård på Lolland. Han tog en læreruddannelse, og fra 1919 var han ansat ved Nakskov Kommunes Skolevæsen, de sidste mange år som viceinspektør. Cornelins havde stor betydning for musiklivet i kommunen.

Han var leder af Nakskov Musikskole og oprettede efter en indlæggelse i 1973 Nakskov Amtssygehus’ Personalekor, der senere blev til Det Hvide Kor bestående af sygeplejersker. Cornelins blev også landskendt som den sorte dansker, der holdt tale ved Rebildfesten, havde besøg af USA’s ambassadør på skolen og blev inviteret til at møde den tidligere præsidentfrue Eleanor Roosevelt, da hun var på gennemrejse i Danmark. I 1976 udgav han sine erindringer, Fra St. Croix til Nakskov: et livs eventyr.

En bronzeskulptur af Cornelins, udført af John Kørner, blev i 2016 opstillet ved Nakskov Station i anledning af byens 750‑års jubilæum.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lolland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans