Oversigtsfoto af dæmningens sydlige del set fra SV
.
Oversigtsfoto af dæmningens sydlige del set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211527
Sted- og lokalitetsnummer
141012-7
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mygind mølledæmning. Vandmølledæmningen er 116 m lang, 2 m bred ved kronen og 9 - 18 m bred ved foden. Den hæver sig indtil 1,2 m over omgivende teræn. Dæmningen er orien- teret N-S. Slusen med den tørlagte møllekanal findes længst mod N. Mølle- kanalen er fyldt op med jord. 80 m fra dette punkt ligger frislusen, gennem hvilken Rosenholm å løber. Siderne i frislusen er støbt i beton. Betonsiderne er ikke omfattet af fredningen. Fredningen omfatter kun den strækning af møllekanalen, der ligger i dæmningen. Fredningsgrænsen følger dæmningens fod mod syd (til det punkt, hvor den går i et med det omgivende terræn) og mod nord møllekanalens nordside.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMølledæmning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDæmningen løber nord-syd, men slynger sig undervejs. Langs den østlige side står en række gamle træer. Det er uvist hvornår dæmningen er fyldt op med jord. Ligger på en græsmark.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDæmningen er bevokset med græs og store løvtræer. Beliggende i græsmark i baghave.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links