Kolonihaverne »De Runde Haver« i Nærum.
.
Nærum Gymnasium (NAG).
.

Med industrialismens fremkomst ændrede Nærum sig til hjemsted for håndværkere og arbejdere tilknyttet Mølleåværkerne, hvilket fortsat kan aflæses i bebyggelsen; Nærum har kommunens største koncentration af etagehusbebyggelse og rækkehuse.

Et af de mest helstøbte eksempler herpå er Nærumvænge af Palle Suenson og C.Th. Sørensen opført 1950‑61. Bebyggelsen består af 159 lejligheder i treetages blokke og 181 rækkehuse i to etager samt butikscenteret Nærumvænge Torv. Den sluttede og let overskuelige bebyggelse er placeret og skarpt afgrænset mod en fritlagt slette mod syd og vest, hvilket dels giver vid udsigt fra bebyggelsen, dels giver et godt blik ind på bebyggelsen, som er karakteriseret ved store røde afvalmede tegltage og murflader i gule sten.

Endelig bør Nærum Gymnasium af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen opført 2003 nævnes. Det er en større bygning med lyse træbeklædte facader og en skrånende tagflade. Med et stort centralrum, der indeholder alle fællesfaciliteter, omkranset af hjem- og fagområder i bygningens periferi, er Nærum Gymnasium et markant byggeri inden for moderne skolearkitektur.

De ovale kolonihaver i Nærum er tegnet af C.Th. Sørensen.

Videre læsning

Læs mere om Nærum

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur