Geologisk tidslinje over Næstved Kommune.

.
Den sydvendte klint ud for Kristiansholm Plantage er under erosion, og der er derfor mange steder anlagt stenhøfder for at beskytte kysten. På dette sted følges kysten af en aflang randmorænebakke, der blev skabt foran en gletsjer i sidste istid. Randmorænebakken danner også den op til 25 m høje Klinteby Klint, der ses i horisonten.
.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Næstved Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Både mod øst og vest ligger et kuperet dødislandskab, og tværs gennem kommunen løber en tunneldal, der i dag gennemstrømmes af Suså. Flere steder mod syd ligger aflejringer fra tidligere issøer og randmorænebakker, der er skubbet sammen foran isen. Alle disse landskaber blev dannet i slutningen af sidste istid. Flere steder langs kysten ligger marine aflejringer fra efter istiden.
.

I Næstved Kommune består de prækvartære lag, dvs. de lag, der er ældre end 2,6 mio. år, længst mod syd af skrivekridt fra Kridttid, der ligger i 15‑70 m’s dybde. Centralt i kommunen fra øst mod vest ligger bryozokalk fra Danien i 15‑25 m’s dybde, mens der i den nordlige del af kommunen ligger grønsandskalk, ler og stærkt kalkholdigt ler fra Sen Paleocæn i ned til 80 m’s dybde. Alle de prækvartære lag blev aflejret i havet, som på disse tider dækkede Danmark.

Oven på de prækvartære lag findes lag, som blev aflejret af is og smeltevand under sidste istid, Weichsel. Istidslagene er op til 80 m tykke og består overvejende af moræneler og enkelte områder med smeltevandssand og -grus. Danmarks største ås, den 10 km lange Mogenstrup Ås, der er opbygget af smeltevandsaflejringer og strækker sig fra Mogenstrup mod nordvest ind i Næstved, er et af disse smeltevandsområder.

Flere steder langs kysterne som omkring Enø og ved Kristiansholm Plantage ligger havaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid. Langs åer og i vådområder, som Holmegaards Mose, ligger nutidige ferskvandsaflejringer. Grundvand pumpes op fra skrivekridt, bryozokalk, grønsandskalk og smeltevandssand og -grus.

Dannelsen af Mogenstrup Ås 1) Da Bælthavisen smeltede tilbage, efterlod den store områder med stilleliggende dødis. Isen dækkede bl.a. en randmoræne, der var dannet af den tidligere Nordøstis. Inde under isen dannede smeltevandet en tunnel, hvor der blev aflejret sand. 2) Med tiden smeltede dødisen så langt ned, at de højeste områder af landskabet var isfri. Taget på tunnelen var smeltet væk, og smeltevandet løb nu i en åben kanal mellem store masser af dødis. I kanalen blev der aflejret store mængder sand og grus, der dækkede aflejringerne fra tunnelen. 3) I dag står aflejringerne tilbage, som en afstøbning af den tidligere åbne kanal i dødisen og udgør Danmarks største ås.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi