De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Næstved Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunen har en lang kyststrækning mod syd og flere vådområder, hvilket betyder, at kommunen ikke får de højeste temperaturer. Langs Suså fra Tystrup Sø i nordvest til udløbet i Karrebæk Fjord samt omkring Holmegaards Mose i øst kan tåge ofte holde temperaturen nede. I vintersæsonen kan Susådalen have kommunens laveste temperaturer. De fleste måneder samt for hele året ligger kommunens temperatur omkring landsgennemsnittet.

Generelt er kommunen nedbørsfattig, især i den vestlige del. I kommunens østlige del er terrænet mere bakket, hvilket betyder flere skyer og mere nedbør. I juli og april er kommunen blandt de ti tørreste i landet. Årsnedbøren ligger et stykke under landsgennemsnittet, hvilket også betyder flere soltimer. De fleste måneder og samlet for året ligger kommunen i den solrigeste halvdel.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima