På Næstved Sygehus bliver en patients øjne skannet. Øjenafdelingen rummer både et ambulatorium, et operationsafsnit samt afdelingen Øjenhuset, hvor der bl.a. foretages undersøgelser for grå stær.
.

Der har siden 1817 været sygehus i Næstved. Sygehuset bestod dengang af senge til somatisk syge og dårekister til patienter med psykisk sygdom. 65 patienter var indlagt det første år.

Sygehuset har haft forskellige ejere, alt efter hvordan amterne så ud. I mange år var det en del af sygehusvæsenet i Præstø Amt og kom senere under Storstrøms Amt. Siden 2007 har det været under Region Sjælland. Den 14 etager høje bygning, sygehuset i dag har til huse i, blev indviet i 1966. I begyndelsen var det et centralsygehus, der behandlede patienter med de fleste sygdomme og både modtog akut syge og udførte planlagte behandlinger.

Efter den nye sygehusplan i Region Sjælland fra 2010 er Næstved Sygehus blevet et specialsygehus. Det betyder, at patienter med akutte sygdomme ikke længere bliver indlagt her; i stedet er sygehuset blevet specialiseret i få men betydende behandlinger.

I forløbet fra 2007 til 2010 var Næstved Sygehus først i spil som et af regionens seks akutsygehuse, men Sundhedsstyrelsen rejste krav om, at antallet blev reduceret til fire – og samtidig tabte man kampen om at blive hjemsted for regionens nybyggede hovedsygehus, der kom til at ligge i Køge. Det har medført, at Næstved Sygehus mister en del funktioner i en proces, der først er fuldendt i midten af 2020’erne, når Sjællands Universitetshospital i Køge er i fuld drift.

Som specialsygehus vil Næstved Sygehus også fremover have mange planlagte ortopædkirurgiske operationer, ikke mindst af knæ og hofter. Hertil kommer planlagte operationer inden for andre specialer. Der vil desuden være fokus på patienter med kroniske sygdomme. Der er også fortsat en skadestue med ambulante behandlinger.

Samtidig har sygehuset fået tilført flere nye funktioner af Region Sjælland. Det blev i 2014 hjemsted for Tværfagligt Smertecenter og i 2015 for Center for Neurorehabilitering, der har ca. 20 sengepladser ud af de 60‑80 sengepladser, der bliver tilbage på sygehuset. I 2019 flyttede Præhospitalt Center ind på sygehuset. Centeret disponerer over både akut og planlagt patienttransport og varetager sundhedsberedskabsopgaver i Region Sjælland.

Regionens Specialtandpleje flyttes også til Næstved Sygehus, og samtidig bliver Region Sjællands eHospitalet placeret i bygningen i Næstved. eHospitalet står for udviklingen af virtuelle konsultationer. Sygehuset kunne i 2007 indvie strålekanoner til behandling af kræftpatienter, hvilket skete under stor debat, hvor specielt Rigshospitalet kritiserede beslutningen om ikke at centralisere denne behandling. Behandlingen har imidlertid haft gode resultater, og den planlægges i slutningen af 2020’erne overført til Sjællands Universitetshospital i Køge.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Næstved Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg