Nævnenes Hus i Viborg er samlebetegnelsen for en styrelse under Erhvervsministeriet. Styrelsens kerneopgave er at sikre en kvalificeret sekretariatsbetjening af en række domstolslignende klagenævn under flere ministerier. Styrelsen rummer efterhånden 20 forskellige organer, bl.a. Forbrugerklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Energiklagenævnet, Det Psykiatriske Patientklagenævn og en række erhvervsrettede nævn. Klagenævnene omfatter juridiske dommere, eksperter og politisk udpegede medlemmer.

Nævnenes Hus blev etableret d. 1. januar 2017 på Toldboden 2 som led i udflytningen af statslige arbejdspladser og med det formål at samle nævnenes kompetencer geografisk i et stærkt fagligt miljø. Ud af ca. 200 medarbejdere i Nævnenes Hus er ca. 125 jurister, resten er øvrige DJØF’ere, kontorpersonale, teknikere og studerende.

Nævnenes Hus deler adresse med Civilstyrelsen

Videre læsning

Læs mere om Lov og ret i Vestdanmark

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked