Det centrale Nødebo, 2017. Nødebovej er byens hovedgade og færdselsåre, hvor der kan handles dagligvarer i supermarkedet på hjørnet til Kildeportvej. Byens folkeskole, Grønnevang Skole, afd. Nødebo, idrætsanlæg og Forsamlingshuset Nødebo Kro ligger i kortudsnittets nordvestlige del.
.

Nødebo har en befolkning på 2.040 og et areal på 130 ha. Byen er en villaby 6 km nordøst for Hillerød. Den ligger langs landevejen Hillerød-Gilleleje nær sydenden af Esrum Sø og på dennes vestlige bred. Her falder terrænet ret stejlt fra Gribskovs randmorænebakker ned mod søen, og bortset fra et mindre åbent areal er byen helt omsluttet af skov og vand. Den storkøbenhavnske Fingerplan giver byen en beliggenhed i storbyens ydre grønne områder. Fra år 1900 og især i perioden 1960‑80 blev der opført villaer i det naturskønne område. Byen rummer flere kommunale institutioner, dagligvarehandel og i nord Skovskolen. Nødebo var en selvstændig kommune frem til 1970, da den blev lagt sammen med Hillerød Kommune.

Stednavnets betydning

Stednavnet Nødebo er nævnt første gang i en kilde fra *1228 (afskrift ca. 1497) i formen Notaboda. I en kilde fra 1299 (afskrift ca. 1497) er formen Nøthæbothe, og i *1321‑23 (1370‑80) optræder formen Nødæbotha. Yngre former er fx *1499 (afskrift ca. 1497) Nødebo og 1664 Nøddeboe. Forleddet er en flertalsform af substantivet nød »(horn)kvæg«, oftest brugt om ungkvæg. Efterleddet er flertalsformen af substantivet bod, der sigter til en primitiv, midlertidig bygning beregnet som ly for dyr. Navnet betyder samlet »Kvægboderne«.

Mere om stednavne i Kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer