Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 18,83 m; højde: 5,02 m (opmålt i 1925)

Noteret som overpløjet i 1925.

Undersøgelseshistorie

1856: Udgravning foretaget af en privatperson

Ved udkøring af jord fra en høj til marken fandtes en egekiste, der blev udgravet af den lokale strandfoged A. Lund og skolelærer Johannes Hansen. Genstandene (bronzesværd, guldspiralring, kohorn samt rester af tøj og skind) sendtes til Museet for de Nordiske Oldsager (senere: Nationalmuseet).

1925: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte T. Thomsen i 1925 Emmerlev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.39) således:

"[Til Beskrivelsen er benyttet: "Sognekrønike for Emmerlef Sogn. Begyndt i Vaaren 1855 af Johannes Hansen". Johannes Hansen (24/4 1808-8/2 1896) var Lærer i S Sejerslev 1832-62. Manuskriptet i 2 Foliobind bevares hos hans 2 ugifte Døtre i S. Sejerslev. Citeret nedenfor som J.H.] Nøragerhøj, hvorfra Egekistefundet 15698-703; Egekiste, Bronzesværd, Guldspiralarmbaand, Kohorn en del Haar, uldent Tøj m.m. (Jfr Boye S 119). Nu sløjfet, men endnu synlig paa den nordre Lod (H N Lund), i hvis Skel den har ligget. 1855 skriver J.H. (I 14-15): Nøragerhøj vest for Emmerlev Kirke og sydvest for Ny Mølle (ie: Hans Lunds Gaard, hvor der har været Mølle) i Hans Boysen Laustens Fenne den højeste næstefter No 1 (ie: Sognebeskr. [sb.] No 17 Galgehøj). Heller ikke her har Ploven undt de gamle Ben uforstyrret Ro, idet den østre Halvdel er saagodt som udpløjet. -- Den var ogsaa Bavnehøj 1807-14". 1856 siges videre (I 254ff): "Om Nøragerhøj er S 15 sagt, at den østre Halvdel saagodtsom er udjævnet. Jorden er bl.a henkørt paa Fennen, og medens dette Arbejde blev fortsat i Sommer, har det ledet til Højens Udgravning" I sognekrøniken er afskrevet samtlige Breve til og fra Museet Jfr Dannevirke 16/6 og 26/7 1856. Det siges, at Højen ligger 610 Skridt vest for Emmerlev Kirke og skønnes oprindelig at have haft en Højde af 8, et Tværmaal af 30 og en Omkreds af 100 Alen, og at den endnu mod N. V. og S. staar i indtil 3/4 af sin oprindelige Højde. [J.H. II 102: I Foraaret 1869 udkørte Gaardmand Hans Boysen Lausten Resten af Nøragerhøj uden at støde paa Oldsager]."

Før 1990: Udveksling af genstande

Prøver af uldstof fra egekisten er indført i Archäologische Landesmuseum, Gottorp Slot, Slesvig.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2,9 m; bredde: 0,9 m (opmålt i 1925)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Anvendt til baunehøj. Nyere tid (1660-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links