Meget af handelslivet i Nørre Alslev findes syd for Stubbekøbingvej, hvor der både er flere dagligvarebutikker og specialbutikker.

.

Nørre Alslev, Falsters næststørste by med en befolkning på 2.346 og et areal på 2,3 km2, ligger 15 km nord for Nykøbing F og 13 km syd for Vordingborg på et frugtbart, ca. 30 m højt moræneplateau. Omkring 2. Verdenskrig ses en sammenhængende bebyggelse fra stationsområdet til landsbyen. Byen fik ikke det klassiske stationsbypræg, idet boligsektoren domineres af parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne isprængt enkelte rækkehuse. Erhvervskvarteret ligger i nordøst og domineres af en 4 ha stor hal med fremstilling af landbrugssprøjtemaskiner.

Sydmotorvejen E47/E55 krydser Stubbekøbingvej 3 km øst for byen, og lidt syd herfor ligger det spektakulære Storstrøm Fængsel fra 2017.

Stednavnets betydning

Stednavnet Nørre Alslev er tidligst nævnt i Falsterlisten ca. *1250 (afskrift ca. år 1300) i formen Alslef nørræ. I dokument fra *1322 (afskrift 1528) er formen Alffsløf nørræ, og i et andet fra *1443 (afskrift 1528) er formen Alsløff nørre. Ældste belæg i originaldokument, som sikkert vedrører Nørre Alslev, er 1509 Alsløff. Matriklen 1664 har formen Nørre Alszløff. Forleddet er mandsnavnet Alf, og efterleddet er substantivet gammeldansk lef »arvegods «. Navnets betydning er »Alfs arvegods«.

Mere om stednavne i kommune

Det nordlige Nørre Alslev, 2021. Den oprindelige landsby på begge sider af den gamle nord-syd-gående landevej ses i nordvest med enkelte bevarede huse i Knud Olsensgade. Mellem hovedaksen Nr Alslev Langgade fra den rødkalkede kirke til stationen og omfartsvejen Stubbekøbingvej ligger mange af byens indkøbsmuligheder. Mod syd er indrettet ældreboliger i det tidligere rådhus. Mellem skolen og stationen ligger Nordfalster Svømmecenter.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer