Befolkning og areal i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Nørre Broby 1921-2020.
.
Nørre Broby, 2020. På Vesterågade ligger Broby Sportsefterskole og Broby Friskole, der har elever fra 0. til 10. klasse. Folkeskoleeleverne går på Pontoppidanskolen i Brobyværk, hvor også byens bibliotek ligger. Kirkenligger med fin udsigt over byen, og den renoverede præstegård er fredet. Tæt herved ligger også Nr. Brobyhallen med tilhørende idrætsplads. Stationsbygningen er nedrevetog erstattet af ældreboliger. Noget af banetracéet er en del af vejen Dæmningen, og det tidligere rådhus på Østerågade 40 rummer en del af kommunens administration.
.
Østerågade i Nørre Broby set mod sydvest fra området omkring Nørre Broby Kirke. Cirka 200 m mod sydvest passerer vejen Odense Å og bliver til Vesterågade, som løber gennem den centrale del af byen, og i gaderne heromkring ligger byens butikker.
.

Nørre Broby har en befolkning på 1.479 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger i en bred smeltevandsdal ved Odense Å, der forinden har passeret Brobyværk ca. 3 km mod sydøst. Fra Nørre Broby er der 21 km til Odense og 20 km til Faaborg. Byens hovedgade, Østerågade og Vesterågade, krydser åen. Bylivet foregik oprindelig i nord omkring kirken, men da stationen blev anlagt, voksede forretningslivet omkring Vesterågade, ved Stationsvej og Saksenballe. Siden 1960’erne er der anlagt parcelhuskvarterer sydøst for Stationsvej og Teglværksvej og ved Søbjergvænget. Et industrikvarter ligger i trekanten mellem Odensevej og Verningevej. Dagligvarer kan købes hos supermarkeder i Byvænget eller på Stationsvej. I Broby Fritidscenter på Verningevej kan man både dyrke sport og holde fester, møder og kurser.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Nørre Broby er fra *1368, hvor formen Nørrebroby optræder. I senere belæg findes former som Nyrrebroby (1419), Broby (1504) og Nørre Browbye (1610). Navnet Broby er sammensat af substantivet bro og substantivet by, og det betyder »byen ved broen«. Det foranstillede Nørre adskiller Nørre Broby fra det nærliggende Sønder Broby, som i dag er en bydel i Brobyværk. De to byer ligger ved hver sin historisk vigtige bro over Odense Å.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer