Nørre Kongerslev Voldsted ligger i engområdet Hestholmen lige vest for Lille Vildmose. Voldstedet, der ikke er omtalt i de skriftlige kilder, blev fundet i 1959, da man ved pløjning stødte på store stykker bygningstømmer. Ved de efterfølgende arkæologiske udgravninger blev to firsidede banker, opbygget af græstørv og ler, afdækket. Bankerne, der begge målte ca. 20 × 20 m, var forbundet af en pælebro. På den vestlige voldstedsbanke var der spor efter et formodet forsvarstårn bygget af træ. På forborgen mod øst havde der ligeledes stået et tårn samt et par andre tømmerbygninger, hvoraf den ene havde en ovn. Ud fra fundene kan voldstedet, der ikke er fredet, dateres til sidste halvdel af 1300-tallet.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links