Nørre Snede har en befolkning på 1.829 og et areal på 184 ha. Byen, der ligger 26 km syd for Silkeborg og 32 km vest for Horsens, er domineret af lav bebyggelse og enfamilieshuse. Nørre Snede ligger højt i et randmorænelandskab, som er en del af det jyske hovedvandskel på Den Jyske Højderyg. Her lå også Hærvejen, som tidligt gav Nørre Snede en central placering.

I dag afgrænses byen mod øst af Viborgvej-Vejlevej, og Omfartsvejen lemper den øst-vest-gående trafik nord om byen. En del af jernbanetracéet fra tiden, hvor Nørre Snede var stationsby, er bevaret i stisystemer.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Nørre Snede er fra [1407], hvor formerne Snedæ og Litlæ Snedæ optræder. I senere kilder findes former som Snethe (1455), Nørsnede (1506) og Nør Snee (1688). Navnet består af en flertalsform af det gammeldanske substantiv *snēth, som betyder »afskåret stykke«. Navnet betyder således »de afskårne stykker«. Det foranstillede Lille – og siden begyndelsen af 1500-tallet Nørre – adskiller navnet fra Øster Snede i Hedensted Kommune.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer