Den romanske døbefont i Nørre Snede er en af de ubetinget bedste romanske løvefonte i Danmark. På den anseelige kumme er der udhugget fire parvise løver, der deler to fælles hoveder. Løverne er udført i et væsentlig højere relief, end det ellers ses på de mange østjyske løvefonte, hvilket giver de bistert udseende løver en langt mere monumental og kraftfuld virkning. Modsat løverne på de østjyske løvefonte, der almindeligvis fremstilles springende, er løverne på Nørre Snede-fonten gående. Deres manker påkalder sig interesse, idet de er udformet som lange tynde, flettede lokker, hvilket antyder en stilistisk tilknytning til vikingetidens dyrestilsmotiver, fx mankestolene fra Mammengraven. Tegning af J.B. Løffler fra 1877.
.

Nørre Snede Kirke er en kvaderstenskirke, der formentlig er opført i slutningen af 1100-tallet. Kirken har romansk skib og kor samt apsis udsmykket med en buefrise båret af to halvsøjler. Kirken rummer desuden flere billedkvadre med dyremotiver, bl.a. et tympanon med et relief af to modstillede løver med fælles hoved og lang, liljeformet tunge. Kirken fik i slutningen af middelalderen et klokketårn mod vest og indbyggede hvælv. Tårnet i Nørre Snede Kirke fremtræder i dag usædvanligt lavt som følge af skader på tage og murværk i 1600-tallet.

Nørre Snede Kirke har et helstøbt stoleværk og tilhørende prædikestol fra 1588, forsynet med festlige træskårne masker og bladranker. I degnestolens pult er indskåret graffiti, hvoraf den ældste indskrift er fra 1632.

På billedet ses sydfacaden fra sydvest. Bemærk den tilmurede syddør, som svagt anes i muren, hvor soklen over en kortere strækning er fraværende. Omkring år 1500 gennemgik kirken en række ombygninger, hvor bl.a. syddøren, der er placeret usædvanlig langt mod øst, blev blændet. To billedsten i højt relief markerer dørens karme. Den østlige, to skifter høje kvader, er formentlig en fremstilling af en siddende hund, mens den vestlige forestiller et kattedyr. Lidt højere oppe, men et stykke længere mod øst, ses en hest, hvis hoved vender samme vej som kattens, og som derfor nok oprindelig har været placeret på samme side af døren.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om kalkmalerier i Nørre Snede Kirke

Læs også om

Se alle artikler om Kirker