Nørre Vosborg Hede er en 225 ha stor, statsejet hede i Holstebro Kommune øst for Ulfborg og nordøst for Sønder Vosborg Hede. Den ligger i et bølget landskab ned mod Lilleå. I modsætning til Sønder Vosborg Hede er Nørre Vosborg Hede ikke domineret af flyvesand, og jordbunden består i stedet af smeltevandssand fra næstsidste istid. På heden ses ofte store flokke af krondyr.

Nørre Vosborg Hede blev fredet ved deklaration i 1949. Heden indgår i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land