Det middelalderlige Nørreris Voldsted ligger ca. 2 km vest for Søften. Hverken den præcise alder eller ejerforholdene i middelalderen kendes for voldstedet.

Voldstedet har oprindelig bestået af en rektangulær banke, der har målt ca. 30 × 25 m. Ved en udgravning foretaget af grevinde Thyra Frijs i 1870 er den nordlige del af anlægget blevet gravet bort. Den ca. 4 m høje banke har til alle sider været omgivet af tørre grave, der mod øst i dag er opfyldt. Mod vest, syd og øst er der rester af en op til ca. 2,5 m høj ydervold. Ved udgravningen fremkom et kampestensfundament, der målte ca. 6,3 × 1,3 m, samt en mængde munkesten, der tolkes som resterne af et tårn.

Et sagn knytter Nørreris Voldsted til Niels Ebbesen, som i 1340 dræbte den holstenske grev Gerhard.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder