Nørrevold er et af Sønderjyllands største og bedst bevarede voldsteder, som ligger ud til Fiskbæk i Arrild Sogn. Det består af tre banker omgivet af en indre voldgrav, en ydervold og en ydre voldgrav, der i alt dækker et område på 150 x 130 m. Voldstedet er anlagt på en naturlig sandbanke i engen. Nørrevold blev delvis udgravet af Nationalmuseet og Haderslev Museum i perioden 1974‑80. Længst mod vest ligger den 35 x 35 m store tårnbanke, hvor der er fundet rester efter et teglstenstårn omgivet af et palisadehegn. Øst for tårnbanken lig‑ ger den 75 x 60 m store hovedbanke, hvorpå der er udgravet flere bygninger, herunder et bulhus med munkestensgulve.

Længst mod nord findes en 75 x 30 m stor banke, der antagelig rummede ladegården. En ydervold beskytter bankerne mod øst, syd og vest, og det hele er omgivet af en ydre voldgrav, hvori Fiskbæk flyder. Voldstedet er anlagt af den slesvigske stormand Valdemar Sappi, der var halvbror til hertug Valdemar Eriksen (den senere kong Valdemar 3.) og til kong Valdemar Atterdags hustru Helvig. I henhold til skriftlige kilder anlagde Sappi først borgen Søndervold, men efter hans død i 1368 omtales borgen ikke siden. Den eksisterede kun fra 1351 til 1368. De mange genstande fundet under udgravningerne giver et godt indblik i livet på en borg i midten af 1300‑tallet.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Tønder Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder