Faktaboks

N.P. Mols
Født
27. marts 1859, Grumstrup
Død
25. oktober 1921, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

N.P. Mols tilhørte den generation af landskabs- og figurmalere, som også talte L.A. Ring og H.A. Brendekilde, der for alvor brød med de foregående årtiers til tider unuancerede skildring af livet på landet. Fra hovedstadens og borgerskabets distancerende, forædlende og idylliserende bestræbelser flyttedes opmærksomheden over på mere virkelighedsnære fremstillinger af landbefolkningens livsvilkår. Såvel M. som Ring og Brendekilde stammede fra fattige kår og skildrede en befolkning og et miljø, de var fortrolige med, uden de ideologiske, dannelsesmæssige og æstetiske filtre, som var bestemmende for forgængernes folkelivsmaleri. Fattigdom, det slidsomme arbejde, sygdom og død blev skildret usentimentalt, men i redigeret form, udvalgt, fortolket og kunstnerisk bearbejdet.

I sit gennembrudsværk Roeoptagning fra 1886 arbejdede M. med en motivafskæring, beskuerinddragelse og detaljerealisme, der i en dansk sammenhæng blev introduceret af Carl Bloch, men iscenesættelsen hos M. er anvendt til at opfylde realistiske og ikke idealistiske intentioner. I stedet for Samson i trædemøllen fremstillede M. bondens uophørlige og møjsommelige arbejde, men det var med en alvor og værdighed, der løfter det monumentale motiv fra det individuelle til det almene, til et udsagn om naturforbundethed og sammenhæng mellem menneske, dyr og landskab. M. etablerede sig først og fremmest som dyremaler og var ikke upåvirket af de store foregængere J.Th. Lundbye og Th. Philipsen, men han placerede sig især, som sin jævnaldrende kollega M. Therkildsen, i forlængelse af en fransk tradition for monumentale kreaturbilleder, som de især kendes fra den lidt ældre samtidige franske kunstner Rosa Bonheur. M.s foretrukne motiver var kreaturer og de fra opvæksten velkendte midtjyske landskaber, men han har også udført flere vestkystmotiver med fiskere og redningsbåde samt en række portrætter. Koloristisk bevægede han sig sjældent bort fra en enstonet stemningsformidlende gråvejrspalet, bortset fra enkelte fortrinsvis senere solskinsbilleder, hvis til tider grelle farver vidner om visse koloristiske begrænsninger.

Genealogi

Mols, Niels Pedersen, 1859-1921, maler. *27.3.1859 i Grumstrup, Vedslet Sogn, †25.10.1921 i Kbh., urne smst. (Vestre). Navneskift fra Pedersen 29.10.1898. Forældre: Husmand Peder Nielsen og Ane Karlsdatter. ~29.6.1898 i Kbh. med Gerda Krarup, *26.6.1871 på Eriksholm, Ågerup Sogn, †4.4.1961 i Bistrup ved Birkerød, datter af forpagter Alfred K. og Thora Margrethe Mathilde Henckell.

Uddannelse

Malerlære i Århus; Tekn. Sk., smst.; Kunstakad. Kbh. sept. 1880, modelsk. okt. 1882-april 1884.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links