Kysterne rundt om Nakskov Fjord er syd for Nakskov præget af inddæmmede områder og dæmninger, der forbinder de tidligere øer Ydø, Langø og Store Vejlø. Her står dæmningerne mange steder direkte ud til den sandede og lavvandede fjord, idet der dog flere steder, og mest markant foran Store Vejløs istidsskabte kerne, ses tilgroning.

I Nakskov Fjord ligger øen Enehøje mest eksponeret mod vest med aktive klinter på øens midterste del og et sandet strandplan. Materiale, der gennem tiden er eroderet fra klinterne, er indgået i opbygning af krum oddedannelser mod syd og nord og har afsnøret flere strandsøer. Østsiden af Enehøje er præget af strandenge, tilgroningskyster og rørskov. Ligeledes findes på de mindre Slotø og Vejlø krumodde- og marine forlandsdannelser samt en række mindre holme som marint dannede landskabsformer.

Nord for Nakskov er fjordens kyst uregelmæssigt udformet med flere små vige op til TårsVig og med mindre krumoddedannelser og indslag af strandeng.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster