Jutlandia er i 1934 ved at være klar til aflevering til ØK, der havde bestilt skibet året før. Det skulle som passager- og fragtskib indgå i linjetrafikken mellem København og Bangkok, som det besejlede i årene 1934-40 og igen 1954-64. Skibet blev ophugget i 1965. Under Korea krigen 1950-53 fungerede Jutlandia som hospitalsskib, efter at det var blevet ombygget, således at lastrummet blev til bl.a. operationsstuer og sengeafdelinger.
.

Engang var der flere store stålskibsværfter i Danmark. Et af dem var skibsværftet i Nakskov, der blev stiftet i 1916 på initiativ af byens borgmester, Sophus Bresemann, grosserer Alfred Christensen og stifteren af Østasiatisk Kompagni (ØK), H.N. Andersen, som var født i Nakskov og ønskede at være uafhængig af udenlandske rederier.

På værftet blev der i begyndelsen bygget skibe af både træ og jern med ØK som vigtigste kunde. Siden blev der også bygget bl.a. færger for DSB og skibe til DFDS’ indenlandske ruter. Blandt de kendte skibe fra værftet er Skoleskibet Danmark fra 1933 og Jutlandia, der blev bygget i 1934 som passager- og fragtskib, men som blev kendt som hospitalsskib under Koreakrigen 1950-53. Også Danmarks første skib, der var specialindrettet til fragt af standardiserede ISO-containere, Falstria, blev bygget i Nakskov i 1971.

Værftet lukkede ved nytår 1986/87 efter en årrække med økonomiske problemer i kølvandet på oliekrisen og stigende konkurrence fra skibsværfter i Østasien. I år 2000 blev skibsværftets bygninger købt af den daværende Nakskov Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Nakskov

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie