På Axeltorv i Nakskov ligger den tidligere købmandsgård Theisens Gård. Bygningen er i rokokostil fra 1786, der bl.a. ses ved facadens udsmykning med de snoede ornamenter, såkaldte volutter, over porten. Over porten er desuden en tavle med årstallet 1786 og initialerne A.E.S., der står for Anna Elisabeth Smith, enke efter amtsforvalter Henrik Smith. Navnet Theisens Gård stammer fra købmand Nicolaj Ludvig Theisen, hvis slægt ejede gården i perioden 1818‑1939. I dag er den en selvejende institution og ejes af Lolland Kommune. Bygningen blev fredet i 1918.
.

Bag de klassicistiske facader langs Søndergade og ved Axeltorv ligger Danmarks bedste samling af toetagers købmandsgårde i bindingsværk fra 1600-tallet. De ligger på middelalderlige parceller adskilt af stræderne ned til havnen. Dronningens Pakhus, en af byens ældste bygninger fra ca. år 1600, blev fredet i 1965. Mod Søndergade ligger gavlhusene side om side. Overetagerne er udkragede, så overfacaden rækker ud over underetagen. I Nakskov er de knægte, der bærer den udkragede overetage, ofte enkle og uden udskæringer. Facaderne virker ekstra høje, fordi der er et lagerrum lige under taget. Nakskov Rådhus (1872) blev tegnet af Vilhelm Tvede i en historicistisk blandingsstil, mens Nakskov Sukkerfabrik (1882-83) blev tegnet af Ove Petersen som en parafrase over en nyromansk borg med store, rundbuede vinduer. På havnen i Nakskov ligger det aflange nybarokke havnepakhus (1915), tegnet af Einar Ambt og Axel Preisler ved siden af toldkammerbygningen (1917), tegnet af Johannes Magdahl Nielsen.

Den lokale arkitekt Einar Ørnsholts stil ses i offentligt byggeri som jernbanestationen, i villaer på Svingelsvej og i de almene boliger på Ole Kirks Allé fra 1944, som er inspireret af de engelske havebyer og i 2014 blev kåret som Danmarks smukkeste. De rundede hjørnebygninger ved Sønderport er eksempler på Ørnsholts funktionalistiske byhuse fra 1930’erne opført til Den Lollandske Landbostands Sparekasse og Håndværker- og Industriforeningen.

Bygge- og boligforeningernes huse blev i mellemkrigstiden bygget meget ensartede eller med variationer over samme skabelon. Det ses i A/S Nakskov Arbejderboligers toetagers dobbelthuse på Stormarks Allé og Skovgårdsvej (1919-21) tegnet af forstanderen for Nakskov Tekniske Skole, Laurits Larsen.

Videre læsning

Læs mere om Nakskov

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur